26 آذر، روز ملی حمل و نقل ایران است.


تعیین این روز به این مناسبت در سال ۱۳۷۶ به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و برای آگاه‌سازی جامعه با نقش و جایگاه بخش حمل و نقل، از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور صورت گرفت


روز ملی حمل و نقل بر تمامی تلاشگران این صنعت گرامی باد