شرکت احیاء ریل ایرانیان که در تاریخ ۲/۵/۹۶ در اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده، یکی از زیر مجموعه های هولدینگ بازرگانی شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاء سپاهان است. این شرکت با مأموریت ایجاد و توسعه ی حمل ونقل ریلی فعالیت خود را آغاز نموده و در امور حمل ونقل بین المللی و داخلی شامل ریلی، ترکیبی، بارفرابری، کارگزاری و خدمات مشاوره ای ( در حوزه های حمل ونقل ریلی، امور سرمایه گذاری و تجهیز پایانه ها) فعالیت می نماید.

image_pdfimage_print