(الوند نیرو در یک نگاه)

با توجه به وضعیت ژئوپلتیکی ایران و ظرفیت فوق العاده زیاد صنایع و معادن کشور، توسعه زیرساختهای حمل و نقل یکی از رئوس اصلی برنامه ریزی عمرانی در کشور محسوب میگردد. بدون شک راه آهن به عنوان صنعت حمل و نقل موثر جایگاه ویژهای در جهان و کشور ما دارد. ویژگیهائی چون صرفه جوئی اقتصادی، کاهش استهلاک و آلودگیهای زیست، اشتغالزائی و ایمنی بالا باعث شده تا کشورهای صنعتی به حمل و نقل ریلی توجه بیشتری داشته باشند. در ایران نیز در لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اهمیت خاصی به این بخش داده شده است. در واقع این بخش نیازمند سرمایه گذاری در مقیاس بالاست که منافع آن در بلند مدت عاید جامعه میشود.

تقاضای روز افزون در حمل محصولات صنایع فلزی، معدنی و ترانزیت، علیرغم تمامی تلاشهائی که در زمینه افزایش تحرک و بازارمحور شدن راه آهن صورت میگیرد، اما این صنعت در طبیعت خود گرایش به فعالیت در بازار حمل مواد و یا فرآورده های انبوه و در مسافتهای طولانی را دارد. برنامه های توسعه اقتصادی کشور جایگاه ویژهای را برای توسعه بهره برداری از معادن و فولاد قائل شده است. این امر نیاز به راه آهن در کشور را افزایش میدهد چرا که ایران از ذخائر فراوان سنگ آهن برخوردار است و در صورتی که این مواد در داخل مصرف شده و یا به فرآورده های فولادی تبدیل شوند، بازار خوبی را برای راه آهن فراهم خواهند آورد. این در شرایطی است که راهآهن فرصت ورود موثر به بازارهای ترانزیت، کالاهای ساخته شده و محصولاتی را که به زمان حساس هستند را داراست. پراکندگی بنادر دریایی و قطبهای صنعتی و اقتصادی کشور، جایگاه ترانزیتی در منطقه وسعت و پهناوری ایران، رقابت پذیری راه آهن با بخش حمل و نقل جاده ای را افزایش میدهد.

به دنبال سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در امر خصوصی سازی وً واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی، در صنعت حمل و نقل ریلی شاهد شکوفائی و بالندگی رو به رشدی هستیم. شرکت ناوگان ریل الوند نیرو یکی از شرکتهائی است که در این راستا و با هدف مشارکت در تامین نیروی کشش راه آهن در نهم اسفند ماه 1389 در تهران به ثبت رسید

 

منبع : وبسایت شرکت الوند نیرو