برترین فورواردر حمل ریلی کشور به انتخاب راه آهن ج.ا.ا

پروژه احداث دپو تعمیراتی ریلی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89
slide-e408475

احداث دپو تعمیراتی ریلی

طبق بررسی های صورت گرفته این شرکت، تعداد ایستگاه های تخصصی برای تعمیر واگن ها (تعمیرات اساسی، تعمیر چرخ محور و…) در ایران بسیار محدود و بعضاً به دلیل عدم جانمایی صحیح از بهره وری پایین برخوردار می باشند. همچنین با توجه به اینکه صنعت ریلی در ایران هر روزه  پیشرفت قابل توجهی داشته علل متعددی برای ساخت کارگاه تعمیراتی وجود دارد که می توان به برخی از آن ها در بخش ذیل اشاره کرد:

1-    کمبود واحد های تعمیراتی در سطح کشور که موجب ترافیک ریلی در ایستگاه های مختلف، و همچنین عدم تعمیر و تحویل بموقع واگن شده که در نتیجه در بارگیری و تخلیه بموقع واگن ها خلل ایجاد کرده است.

2-    فاصله زیاد واحد های موجود از محور ریلی و حوزه فعالیت شرکت ها.

3-    برنامه ریزی شرکت احیاء ریل ایرانیان جهت خرید 1200 دستگاه واگن باری طی 3 سال آتی.

4-    ارائه خدمات تخصصی تعمیرات لکوموتیو و واگن در پر ترافیک ترین محور کشور.

 

مکان یابی مناسب

قطع یقین یکی از مهمترین موضوعات در احداث کارگاه تعمیرات ریلی موضوع جانمایی محل احداث آن می باشد. بدین منظور این شرکت پس از بررسی های کارشناسی خود، برای جانمایی مناسب کارگاه تعمیراتی پارامتر هایی را در نظر دارد که بتواند بهترین خدمات رسانی را ارائه دهد، به همین دلیل از کارشناسان زبده در صنعت ریلی برای پیدا کردن جانمایی مناسب این کارگاه استفاده کرده و چند ایستگاه مبدأ، مقصد و بین راه را مورد بررسی قرار و مقایسه قرار داده است. در زیر به تعدادی از پارامترهای موثر در انتخاب محل احداث کارگاه تعمیراتی اشاره شده است:

1-    قرارگیری در مسیر منطقه شرق شبکه ریلی با اولویت منطقه خراسان رضوی.

2-    نزدیکی به مراکز استانی و یا صنعتی بزرگ جهت رفت و آمد سریع و آسان.

3-    امکان تامین قطعات و انتقال به محل در کمترین زمان ممکن.

4-    حداقل ترافیک ریلی در محدوده احداث کارگاه تعمیراتی.

5-    وجود زیر ساخت ها و امکانات مناسب در ایستگاه محل تاسیس کارگاه تعمیراتی.

6-    زمین مناسب برای کارگاه در کمترین فاصله ممکن از ایستگاه های اصلی راه آهن.

7-    همکاری مسئولان سیاسی و صنعتی شهر مورد نظر جهت احداث کارگاه تعمیراتی.

8-    دسترسی و تامین نیروی متخصص و فنی.

9-    وجود امنیت کافی (در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) جهت سرمایه گذاری بلند مدت و شروع کار.

10-  انتخاب محل مواصلاتی نزدیک به بخش های دیگر شبکه ریلی جهت ارائه خدمات به واگن های فعال در دیگر محورها.

11-  امکان تعمیر سریع واگن های ترانزیتی با توجه به اهمیت حمل و نقل بین المللی.

 

درحال حاضر منطقه تربت حیدریه به عنوان اولویت احداث کارگاه تعمیراتی در دستور کار شرکت احیا ریل ایرانیان قرار گرفته است. در همین راستا این شرکت با هدف دستیابی به اهداف اشاره شده اقدامات ذیل را انجام داده است:

1-     جانمایی یک قطعه زمین در منطقه تربت حیدریه با مساحت حدود 20 هکتار.

2-     أخذ موافقت نامه اصولی از سازمان صمت استان خراسان رضوی.

3-     أخذ جواز تاسیس از اداره کل سازمان صمت استان خراسان رضوی.

4-     تعامل با ارکان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منطقه ای با هدف جذب حداکثری تسهیلات و ایجاد بستر های لازم صنعتی و سیاسی.

5-     شناسایی تامین کنندگان اصلی تجهیزات مورد نیاز و انجام مذاکرات اولیه خرید.

6-     طراحی پایه کارگاه تعمیراتی بر اساس ابعاد زمین.