آدرس: تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به بهشتی ، کوچه اندیشه یکم ، پلاک یک

شماره تماس: 88472198 – 88471958

فاکس : 88403968

ایمیل : info@ehyarail.com