شرکت احیاء ریل ایرانیان مفتخر است در سال 1397 عنوان برترین فورواردر حمل ریلی را از راه آهن ج.ا.ا اخذ نماید.