انتخاب جناب آقای مهندس رجبی مدیر عامل شرکت احیاءریل ایرانیان در هفتمین دوره انتخابات سراسری هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته .

جلسه ي مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته روز سه شنبه ٩٨/١٠/٢٤ با حضور نمايندگان شركت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته در محل ساختمان شماره ٣ اتاق بازرگاني تهران برگزار گرديد. 📌مطابق با دستور جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که […]

Read More
© 2020 شرکت احیاء ریل ایرانیان | ScrollMe by AccessPress Themes