آیین بهره برداری از ۲۴۳ ناوگان ریلی ( واگن مسافری و باری، خودکشش و لکوموتیو)

🔹سعید رسولی ، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی و مدیرعامل راه آهن ؛

🔻با استفاده از سه بسته حمایتی ؛ ماده ۱۲ ، بازار سرمایه و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ برای حمایت از نهضت تولید داخل استفاده شده است.

🔻اولین مرحله از کمک ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به حساب راه آهن واریز شد.

🔻دراین راستا در سال جاری شرکت احیاء ریل ایرانیان نیز تعداد ۱۵۰ دستگاه واگن لبه بلند را وارد ناوگان کشور نموده است.

🔷روابط عمومی شرکت احیاء ریل ایرانیان🔷