در راستای گسترش فعالیت های شرکت “احیاء ریل ایرانیان”، این شرکت اقدام به اجاره 250 دستگاه واگن از نوع فله بر نموده است. به همین منظور کلیه تجهیزات مختص این نوع واگن تهیه و ساخته شده و بسته به نوع مسیر تا سقف 25 هزار تن قابل جا به جایی است. همچنین به دلیل نیاز به امکانات و تجهیزات ویژه تخلیه واگن های مذکور، این شرکت نسبت به اجاره و تجهیز انبار اختصاصی در منطقه خونسرخ –حد فاصل اسکله شهید رجایی و اسکله شهید باهنر- اقدام نموده است که با تسریع در امر تخلیه خدمات انبارداری نیز به مشتریان ارائه گردد. از مهم ترین ویژگی های انبار خونسرخ می توان به ظرفیت تخلیه 40 عدد واگن فله بر در روز اشاره نمود که ضمن محصور و محفوظ بودن انبار با اخذ مجوز حمل یکسره بارگیری به کشتی با سرعت بیشتری انجام خواهد گردید.