موفقیت شرکت احیاء ریل ایرانیان به دریافت پروانه بهره برداری و صدوربارنامه از راه آهن ج.ا.ا

شرکت احیاء ریل ایرانیان مفتخر است اعلام نماید در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات حمل و نقلی به صاحبان بار پروانه بهره برداری و صدور بارنامه رسمی حمل و نقل ریلی را از سوی راه آهن ج.ا.ا دریافت نماید.

با دریافت مجوز فوق این شرکت جزء معدود شرکت های حمل و نقلی به حساب می آید که می تواند با رصد دقیق موقعیت بار در سامانه های رسمی شبکه ریلی کشور ، ضمن ارتقاء امنیت اطلاعات صاحبان بار نسبت به ارائه گزارش لحظه به لحظه و دقیق از فرآیند حمل و نقلی اقدام نماید و زین پس شرکت احیاء ریل ایرانیان با استفاده از این پروانه و دیگر سامانه های خصوصی مورد استفاده ، حمل و نقلی ایمن ، سریع و دقیق را به تمام مشتریان محترم نوید خواهد داد.